Chi phí thay pin đồng hồ phụ thuộc vào từng loại pin