Xe tải trên 9 tấn là phổ biến hơn cho các đơn vị vận chuyển ghép hàng như Mai Trans Pro