Bỉm vải khi mua về cần giặt quả với nước trước khi cho bé mặc