Bài tập nằm sấp giúp cổ và cơ lưng bé sơ sinh cứng cáp hơn