Thể tích khối trầm càng lớn tỷ lệ thuận với giá bán