Biệt thự tầng lửng là xu hướng xây dựng mới hiện nay