Qua chương trình, VIB đã thành công khi truyền tải thông điệp là một trong những ngân hàng “Dẫn đầu xu thế thẻ”