Tới quý 3/2022, VIB tăng trưởng 1 triệu khách hàng chất lượng mới – Ảnh 2.