Hàm lượng tinh dầu càng nhiều giá trầm hương càng cao