Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Thanh tra viên (đợt 1/2019)