Máy chiếu, màn chiếu có độ nét và chất lượng hình ảnh cao