Máy chiếu, màn chiếu có chất lượng tốt, độ nét và chất lượng hình ảnh cao