Cần hết sức cẩn trọng nếu định thay pin tại nhà để tiết kiệm chi phí