Sữa tươi không đường giúp xây dựng cơ bắp, cung cấp năng lượng