Sữa tươi không đường giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi