Tác dụng của ớt chuông, ăn quả ớt chuông có công dụng gì ?