Bình xịt hơi cay có tác dụng hỗ trợ người dùng tự vệ rất tốt