Sử dụng siro ho Fitobimbi Propoli, cha mẹ không cần lo vấn đề tái phát bệnh