Shophouse Aqua City – Chuyển nhượng giá THẤP hơn giá CĐT