Xu hướng tìm kiếm nhà chung cư tăng mạnh, doanh nghiệp BĐS tận dụng cơ hội