Khi sử dụng nhạc nền trong clip quảng cáo sẽ giúp người xem clip lâu hơn