Nguyễn Ngọc Duy (thứ 4 từ trái sang) cùng dàn nhân viên trẻ trung, năng động của BEHE