Nguyễn Ngọc Duy (giữa) trao thưởng cho nhân viên tại buổi tổng kết cuối năm