Đầm suông hoa nền đen tùng bèo thắt nơ 3551 màu vàng