ILT là viết tắt thương hiệu kính cận siêu mỏng đến từ nhà sản xuất Singapore