Phiên bản giày lv rep 1:1 408 Trainer có sức hút đặc biệt