Làm gì khi bị hói đầu ở nữ?

Làm gì khi bị hói đầu ở nữ?