Cháy rừng dữ dội đe dọa hàng loạt nhà đắt đỏ ở California