Ôm mộng làm giàu từ bất động sản, cẩn thận “tiền mất tật mang”