Tin đồn về thiết kế camera 4 camera của iPhone 14 Pro theo phác thảo của 4RMD