Vận chuyển siêu tốc – hàng hoá được vận chuyển riêng trong nguyên 1 chuyến xe với tốc độ nhanh nhất