Đường nào cho phép, giờ nào cho phép là điều mà các tài xế luôn ghi nhớ và được hướng dẫn đầy đủ