Hạt óc chó công hiệu như Viagra, giúp kéo dài thời gian