Rửa sạch tay dưới vòi nước sạch và sử dụng xà phòng làm sạch