Cách nấu canh rong biển chay dinh dưỡng, đơn giản tại nhà