Khi làm thơ lục bát cần nắm cách hiệp vần, quy luật Bằng – Trắc. Ảnh: Internet