Halloween được tổ chức vào ngày 31/10 hàng năm, thường diễn ra từ buổi chiều và kéo dài đến 12h đêm