Số ca sốt xuất huyết tại An Giang, Trà Vinh và Long An tăng cao