Dị ứng toàn thân vì sản phẩm lột da, tắm trắng – Siro Tiêu ban thủy giúp thanh nhiệt giải độc giảm dị ứng