Cách khắc phục bánh flan bị rỗ dành cho người mới bắt đầu