Khơi gợi đam mê khám phá tìm tòi kiến thức giúp con học giỏi không cần học thêm